BCAS erkend asbestverwijderaar - asbestverwijdering

ERKEND
ASBESTVERWIJDERAAR 


Je kan bij ons terecht om alle soorten asbesthoudende materialen te verwijderen.

Erkend door FOD WASO dd. 10/11/2020

WIJ BIEDEN U EEN
TOTAALSERVICE

Bij ons kan je terecht voor een totaalpakket inzake asbest: van het opstellen van een inventaris en beheersplan van een gebouw tot het verwijderen en saneren van asbesthoudende materialen.


  • ASBESTINVENTARIS
  • ASBESTBEHEERSPLAN
  • ASBESTVERWIJDERING
  • ASBESTSANERING

ONTVANG EEN GRATIS OFFERTE

Klik op onderstaande knop en vul alle gevraagde gegevens in op het formulier.


Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

VERWIJDEREN VAN ASBEST


Het is belangrijk dat de asbesthoudende materialen op een correcte wijze verwijderd worden.

Laat dit werk dus over aan specialisten, zodat er geen schadelijke asbestvezels vrijkomen.

Er zijn verschillende methoden om asbestmaterialen te verwijderen.


verwijdering via
eenvoudige handelingen


De techniek van de eenvoudige handelingen is een verwijderingsmethode die bestaat uit een schone, voorzichtige demontage van de asbesthoudende materialen waarbij het risico op vrijkomen van asbest in elk geval zo beperkt is dat de drempelwaarde van 0,01 vezel per cm³ niet overschreden wordt.


Deze techniek mag uitsluitend toegepast worden voor de asbestverwijderingswerken die vermeld staan in bijlage VI.3-2 van de Codex.


Dergelijke werken moeten uitgevoerd worden door personen die hiervoor elk jaar 8 uur opleiding gevolgd hebben.


LEES VERDER


verwijdering via couveusezakmethode


De couveusezakmethode mag enkel toegepast worden om asbesthoudende materialen rond leidingen weg te halen.


Via deze techniek worden de asbestvezels lokaal omhuld door de thermisch geïsoleerde leidingen te omringen met een speciale ondoordringbare zak, waarin zich handschoenen en een gereedschapszakje bevindt om de werken te kunnen uitvoeren.


Dergelijke werken mogen enkel door een erkend asbestverwijderaar uitgevoerd worden. Ons bedrijf is door de FOD WASO erkend als asbestverwijderaar sinds november 2020.


LEES VERDER


verwijdering via
hermetisch afgesloten zone


De methode van de hermetisch afgesloten zone wordt gebruikt voor de toepassingen waarvoor de twee andere technieken niet voldoen. Het gaat om losgebonden of hechtgebonden maar beschadigde materialen.


De plaatsen waar deze materialen voorkomen worden volledig omhuld, waarbij de werkzone in onderdruk gebracht wordt met een afzuigsysteem met een absoluutfilter.


Dergelijke werken mogen enkel door een erkend asbestverwijderaar uitgevoerd worden. Ons bedrijf is door de FOD WASO erkend sinds november 2020.


LEES VERDER


Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal soorten minerale vezels. Vroeger werden asbestvezels op grote schaal in talrijke producten verwerkt. Tegenwoordig zijn we ons bewust van de gezondheidsrisico's van asbest. De Vlaamse overheid neemt extra maatregelen om tegen 2040 Vlaanderen 'asbestvrij' te krijgen.


In 2005 werd het op de markt brengen en het gebruik van asbest verboden. Vandaar dat blootstelling aan asbest vandaag de dag voornamelijk plaatsvindt tijdens werkzaamheden zoals schoonmaak, reparatie, verwijdering, renovatie en het slopen en storten van asbesthoudende materialen.


Asbest kan voorkomen in veel toepassingen, in diverse materialen. Een aantal voorbeelden: golfplaten, leien, onderdakplaten, schoorsteen- of rioleringsbuizen, warmte-isolatie, vezelplaten, koorden, doeken, spuitasbest, bitumen, lijmen, etc.


Het is van groot belang om eerst zeker te zijn of het al dan niet om asbest gaat, en vervolgens te zorgen voor een adequate en vakkundige fixatie of verwijdering. Laat dit werk over aan specialisten, die hiervoor opgeleid zijn!

BCAS BV is hiervoor uw partner.